Sektoret


MONVIT

Sektori për prodhim dhe distribuim të ushqimit të koncentruar për kafshë.

Lexo më shumë

MONVET

Sektori për shërbime veterinare. Lexo më shumë

MONPHARM

Sektori për furnizim me produkte dhe pajisje veterinare. Lexo më shumë

MONAGRI

Sektori për agrokulturë. Lexo më shumë

MONPETS

Sektori për produkte të kafshëve të shoqërimit. Lexo më shumë

MONCON

Sektori për shërbime të DDD. Lexo më shumë

MONAROMA

Sektori për shërbime të aromatizimit. Lexo më shumë

MONSOL

Sektori për këshilla, planifikim, realizim dhe mbikqyrje të projekteve të kompanisë.

Lexo më shumë