Produktet e

MONVIT


  • Të gjitha
  • Ushqime për shpezë
  • Ushqime për gjedhe
  • Ushqime për derra
  • Drithëra
Ushqim i koncentruar për zogj Starter
Ushqime për shpezë
Ushqim i koncentruar për zogj Grower
Ushqime për shpezë
Ushqim i koncentruar për zogj Finisher
Ushqime për shpezë
Ushqim i koncentruar për Pula Vojse
Ushqime për shpezë
Ushqim i koncentruar për gjeldeti 1-3 javë
Ushqime për shpezë
Ushqim i koncentruar për gjeldeti 4-6 javë
Ushqime për shpezë
Ushqim i koncentruar për gjeldeti 7-11 javë
Ushqime për shpezë
Ushqim i koncentruar për gjeldeti 12-15 javë
Ushqime për shpezë
Ushqim i koncentruar për Viça deri 300 kg peshë trupore
Ushqime për gjedhe
Ushqim I koncentruar për Viça mbi 300 kg peshë trupore
Ushqime për gjedhe
Ushqim I koncentruar për Dema min 12% proteina
Ushqime për gjedhe
Ushqim I koncentruar për lopë Qumështore 16% proteina
Ushqime për gjedhe
Ushqim I koncentruar për lopë Qumështore min. 18% proteina
Ushqime për gjedhe
Ushqim I koncentruar për lopë Qumështore min. 20% proteina
Ushqime për gjedhe
Ushqim I koncentruar Universal min. 15% proteina
Ushqime për gjedhe
Misër kokërr
Drithëra
Misër i bluar
Drithëra
Grurë merkantil
Drithëra
Bërësi e sojës
Drithëra