Produktet e

MONAGRI


 • Të gjitha
 • Pesticide dhe Ushqime foliare
 • Biocide
 • Supstrate
 • Sistemi i Ujitjes
 • Farërat
 • Inkubatorët
 • Sperkatëse
 • Vazo
 • Ujëpirëse & ushqyese
 • Blegtoria
 • Paisje Blegtorale
 • Paisje Bujqësore
 • Dezinfektantë
 • Paisje mbrojtëse për punë
 • Vegla pune
Modro Ulje
Pesticide dhe ushqime foliare
Neopitroid
Biocidet
Supstrat Springer
Supstrate
Gyp
Sistemi i Ujitjes
Farat e Perimeve dhe Erëzat
Farërat
Inkubatorë për 24 vezë
Inkubatorët
MONAGRI spërkatëse me bateri dhe dorë
Spërkatëse
Vazo Orchide 1 & 2
Vazo
Ujëpirëse (Polins) 5L
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Kovë qumështi për viça 8 L
Blegtoria
Krahër një rrethorë për kafshë
Paisje Blegtorale
Kantë ujitëse 2L
Paisje Bujqesore
Chlor Tableta Pandez 100g
Dezinfektanë
Këpucë pune
Paisjet mbrojtëse për punë
Dorëza pune Springer
Vegla pune
Mineralno Svijetlo Ulje 200ml & 1L
Pesticide dhe ushqime foliare
Neopirox 0.5%
Biocidet
Supstrat Maki
Supstrate
Mini ventil 16x16 (me gomë)
Sistemi i Ujitjes
Farat e Luleve
Farërat
Inkubatorë për 48 vezë
Inkubatorët
Spërkatëse Springer mini
Spërkatëse
Vazo Orchide 3 & 4
Vazo
Ujëpirëse (Polins) 10L
Ujëpirëse dhe ushqyese
Kovë qumështi për qingja dhe derra
Blegtoria
Krahër shumë rrethorë për kafshë
Paisje Blegtorale
Kantë ujitëse 12L
Paisje Bujqësore
Chlormax
Dezinfektantë
Qizme pune të bardha
Paisjet mbrotjëse për punë
Dorëza pune Latex
Vegla pune
Folifertil T
Pesticide dhe ushqime foliare
Ekofreez
Pesticide dhe ushqime foliare
Fitoneopirox S
Pesticide dhe ushqime foliare
Arbokol copper-fitobalsam me aplikator
Pesticide dhe ushqime foliare
Arbokol copper-fitobalsam
Pesticide dhe ushqime foliare
Neopirox Plus
Biocidet
Neopitroid Alfa
Biocidet
Icon 10CS
Biocidet
Supitox me pompë
Biocidet
Agita 10 WG
Biocidet
Quick bayt
Biocidet
Supstrat për Limonë, Mandarinë dhe Portokaj
Supstrate
Supstrat për Orhide
Supstrate
Perlit 2.5L, agroperlit
Supstrate
Special Loka
Supstrate
Drunjë dekorues për lule
Supstrate
Mini ventil 16x16 (pa gomë)
Sistemi i Ujitjes
Lidhëse me shtrëngues e gypit butë
Sistemi i Ujitjes
Lidhëse "T" me shtrënguese
Sistemi i Ujitjes
Lidhëse "L" me shtrënguese
Sistemi i Ujitjes
Lidhëse "I" me shtrënguese
Sistemi i Ujitjes
Lidhëse e thjeshtë "T"
Sistemi i Ujitjes
Lidhëse e thjeshtë "I"
Sistemi i Ujitjes
Lidhëse e thjeshtë "L"
Sistemi i Ujitjes
Gomë për mini ventil
Sistemi i Ujitjes
Tapë mbyllëse 16mm
Sistemi i Ujitjes
Pikatore 0-100 LT-S
Sistemi i Ujitjes
Farë Somborkë 10gr
Farërat
Farë Karrotë Nantes 20gr
Farërat
Farë Spinaqi Matador
Farërat
Farë Lakre S.Melez
Farërat
Farë Bizele Cudo Amerika
Farërat
Boranija MaxiDor
Farërat
Boranija TopCrop
Farërat
Inkubatorë për 56 vezë
Inkubatorët
Inkubatorë për 96 vezë
Inkubatorët
Inkubatorë për 112 vezë
Inkubatorët
Inkubatorë për 264 vezë
Inkubatorët
Inkubatorë për 528 vezë
Inkubatorët
Inkubatorë për 1056 vezë
Inkubatorët
Inkubatorë për 5280 vezë
Inkubatorët
Inkubatorë për 9856 vezë
Inkubatorët
Spërkatëse Springer
Spërkatëse
Pompë për spërkatëse (piston)
Spërkatëse
Ndërprerës me ventil
Spërkatëse
Teleskop Garden LUX
Spërkatëse
Gyp komplet për spërkatëse
Spërkatëse
Vazhduese me ndërprerës
Spërkatëse
Vazhdues për spërkatëse, teleskop 3m
Spërkatëse
Mbrojtëse për spërkatje
Spërkatëse
Rregullator i spërkatëses
Spërkatëse
Goma rezervë për sperkatëse
Spërkatëse
Vazo me mbajtëse Verona
Vazo
Vazo Urban fi 17
Vazo
Vazo Urban fi 20
Vazo
Vazo Urban fi 25
Vazo
Vazo
Vazo
Vazo për lule të vogla
Vazo
Vazo për dritare
Vazo
Rrethoja për lule
Vazo
Mbajtëse e vogël dhe e madhe për lule
Vazo
Ushqyese (Polins) 3kg
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ushqyese (Polins) 3.5kg
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ushqyese (Polins) 13kg
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ushqyese (Polins) 18kg
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ushqyese për shpezë
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ujëpirëse për shpezë
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ujëpirëse për shpezë 0.75L
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ujëpirëse për zogjë 1L
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ushqyese për zogjë 1kg
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ujëpirëse 5L
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ushqyese 5kg
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ushqyese e madhe
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ujëpirëse e madhe
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ujëpirëse me shishe
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Kovë plastike për qumësht
Blegtoria
Shishe qumështi për viça 3L
Blegtoria
Shishe qumështi për viça
Blegtoria
Meme për shishe qumështi 2L
Blegtoria
Memë për viça
Blegtoria
Memë për qingja
Blegtoria
Balon për ujë
Blegtoria
Kovë për bartjen e qumështit (Polins)
Blegtoria
Bure
Blegtoria
Kantë për Kamping
Blegtoria
Shpërlarëse papile me kthim
Blegtoria
Ujëpirëse për gjedhe e gjelbërt
Blegtoria
Ujëpirëse për gjedhe
Blegtoria
Pengues për thithje
Blegtoria
Gërshër për qethjen e deleve
Blegtoria
Krahër me dorëz druri
Paisje Blegtorale
Krahër me dorëz plastike
Paisje Blegtorale
Krahër plastik me gjemba
Paisje Blegtorale
Poqa Infrared
Paisje Blegtorale
Termometër & Higrometer
Paisje Blegtorale
Matës I temperatures dhe lagështis (LCD)
Paisje Blegtorale
Llampë alumini
Paisje Blegtorale
Elektrokauter për prerjen e sqepit
Paisje Blegtorale
Zingjirë për viqa
Paisje Blegtorale
Zingjirë për kafshë
Paisje Blegtorale
Zingjirë për kullosë
Paisje Blegtorale
Brundë hunde me zingjirë
Paisje Blegtorale
Kantë ujitëse 12L (ZlatarPlast)
Paisje Bujqësore
Shoshë për kantë ujitëse
Paisje Bujqësore
Kove uji 10L (ZlatarPlast)
Paisje Bujqësore
Kove uji 10L
Paisje Bujqësore
Kovë uji 20L
Paisje Bujqësore
Vangëll 65L
Paisje Bujqësore
Koritë për ujë
Paisje Bujqësore
Ashovë shtëpie
Paisje Bujqësore
Lopatë Springer
Paisje Bujqësore
Shati vogel me bisht për kopsht
Paisje Bujqësore
T’furkë 4 rremësh Springer
Paisje Bujqësore
Lopatë plastike për bore PVCP
Paisje Bujqësore
Lopatë plastike për bore
Paisje Bujqësore
Grabujë plastike për gjethe
Paisje Bujqësore
Grabujë plastike
Paisje Bujqësore
Grabujë 14 & 16 dhëmbë
Paisje Bujqësore
Grabujë sllovene me 12 dhëmbë
Paisje Bujqësore
Grabujë metali për gjethe, e gjelbërt Springer
Paisje Bujqësore
Grabujë metali për gjethe Springer (zgjerohet)
Paisje Bujqësore
Grabujë metali që zgjerohet me bisht
Paisje Bujqësore
Qizme pune të zeza me mbrojtëse & pa mbrojtëse
Paisje Bujqësore
Qizme të gjata & të gjata me tepison (ZlatarPlast)
Paisje Bujqësore
Qizme të shkurta & të shkurta me tepison (ZlatarPlast)
Paisje Bujqësore
Opinga me rrypë (ZlatarPlast)
Paisje Bujqësore
Çizme të bardha 320mm LT-301H
Paisje Bujqësore
Çizme të zeza 340mm
Paisje Bujqësore
Çizme të verdha 340mm
Paisje Bujqësore
Çizme të zeza me hekur 380mm LT-102
Paisje Bujqësore
Rroba shiu te verdha Springer
Paisje Bujqësore
Rroba shiu për një përdorim
Paisje Bujqësore
Dorëza pune Stapler
Vegla pune
Dorëza pune Worker
Vegla pune
Maskë Springer
Vegla pune
Maskë e madhe P24 Springer
Vegla pune
Maskë një përdorimshe SP 823
Vegla pune
Lopatë metali katrore e kuqe
Vegla pune
Lopatë metali me maje e kuqe
Vegla pune
Krampe
Vegla pune
Terfurk i drejt
Vegla pune
Terfurk i lakuar
Vegla pune
Terfurk 4 rremesh
Vegla pune
Kolicë
Vegla pune
Ashove 1
Vegla pune
Sopatë
Vegla pune
Ujitëse metali për kopsht
Vegla pune
Ujitëse rrotulluese plastike
Vegla pune
Gërshërë metali për pemë
Vegla pune
Gërshërë metali për pemë
Vegla pune
Gërshërë qe zgjaten për muri të gjallë
Vegla pune
Gërshërë për pemë
Vegla pune
Gërshërë për pemë me dorezë plastike
Vegla pune
Gërshërë me dorezë alumini
Vegla pune
Gërshërë me dorezë alumini
Vegla pune
Gërshërë për bari 180 °
Vegla pune
Grabujë plastike për gjethe
Vegla pune
Grabujë plastike për gjethe
Vegla pune
Grabujë metali me mbajtese
Vegla pune
Grabujë metali
Vegla pune
Unazë mbajtëse e gypit
Sistemi i Ujitjes
Shpues vrimash (Punch)
Sistemi i Ujitjes
Venturi 3/4 & 1”
Sistemi i Ujitjes
Filter me disk 3/4, me disk 1" & me disk 2"
Sistemi i Ujitjes
Farë Jonëxhe (Lucerka Banat VS)
Farërat
Farë Bari Anglez
Farërat
Farë Bari Univerzal
Farërat
Farë Bari Sport
Farërat
Grahor 10/1
Farërat
Arpanxhik
Farërat
Ushqyese horizontale për shpezë 50cm & 30cm
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ushqyese horizontale për shpezë 60cm, me metal
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ujëpirëse për pllumba 3L & 5L
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ujëpirëse për pëllumba, e bardhë 3L & 5L
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ushqyese për pëllumba 1kg & 2kg
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ujëpirëse për papagaj
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Pipa uji për shpezë me shtrënguese
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Pipa uji plastike për shpezë
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Pipa uji metali për derra
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Pipa uji metali për shpezë
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Fole plastike për pula
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Fole për pëllumba
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Mbajtëse plastike për pëllumba
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Ushqyese për pllumba me 2 vrima
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Transportues i shpezëve
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Kafaz për Brojler
Ujëpirëse dhe Ushqyese
Refuzues i mushkonjave 75gr
Biocidet
Neopirox Far
Biocidet
Avissan
Biocidet
Bubice
Biocidet
Advion Gel
Biocidet
Brodisan konc Bitrex
Biocidet
Brodisan MM
Biocidet
Brodisan blue MM
Biocidet
Brodisan PF
Biocidet
Brodisan prah 0.1% Bitrex
Biocidet
Brodisan blue prah 0.1% Bitrex
Biocidet
Brodisan A
Biocidet
Brodisan PE
Biocidet
Brodisan blue PE
Biocidet
Cinkosan
Biocidet
Brodisan K
Biocidet
Ngjitës për minjë NoRat
Biocidet
Ngjitës për minjë Spin
Biocidet
Makin për largimin e puplave (WQ-30)
Inkubatorët
Mbajtës i vezëve për Inkubatorë për 56 & 112 vezë
Inkubatorët
Nxehmës me ventilator për Ferma
Inkubatorët
Testues i vezëve
Inkubatorët
Kontrollues elektronik për Inkubatorë
Inkubatorët
Nxehmës për Inkubatorë për 24, 56 dhe 112 vezë
Inkubatorët
Ventilatorë për Inkubatorë
Inkubatorët
Senzor i temperaturës për Inkubatorë
Inkubatorët
Senzor i lagështisë për Inkubatorë
Inkubatorët
Motor për rrotullimin e vezëve në Inkubatorë
Inkubatorët
Tabelë komanduese (kontroller i inkubatorit) 18G
Inkubatorët
Nxehmës për Inkubatorë 200W & 300W
Inkubatorët
Nxehmës për lagështi të inkubatorit 300W
Inkubatorët
Ventilatorë për Inkubatorë 30 & 35
Inkubatorët
Kripë për Kafshë
Blegtoria
Mineral Blocks
Blegtoria
Milk Blocks
Blegtoria
Copper Blocks
Blegtoria
Block Brown (mollases)
Blegtoria
Qumësht pluhur për viça (Milsan)
Blegtoria
Kostovit
Blegtoria
Minadzel Plus
Blegtoria
Biomix
Blegtoria
Premix Zajaja
Blegtoria
Gërshërë për bari 320mm Springer
Paisje Bujqësore
Rrjetë mbrojtëse për pemë
Paisje Bujqësore
Manill TIP 800-1KG
Paisje Bujqësore
Shtrënguese për serra
Paisje Bujqësore
Lidhëse për mjedra
Paisje Bujqësore
Lidhëse për Hardhi
Paisje Bujqësore
Lidhëse për perime
Paisje Bujqësore
Rrjet për rrugë në bari
Paisje Bujqësore
Foli për mbrojtje nga ngricat (Agril)
Paisje Bujqësore
Thasë najloni
Paisje Bujqësore
Agrifoli për ngricë (these)
Paisje Bujqësore
Cerada
Paisje Bujqësore
Rrjetë kundër insekteve
Paisje Bujqësore
Bishta për Grabujë
Paisje Bujqësore
Mbjellës
Paisje Bujqësore
Ujitëse rrotulluese
Paisje Bujqësore
Gërshërë për muri të gjallë
Paisje Bujqësore
Shati pastrues
Vegla pune
Shati kopshti pa bisht
Vegla pune
Bisht metali për kose
Vegla pune
Lopatë plastike për borë
Vegla pune
Shati pastrues me vrima
Vegla pune
Kultivator dore
Vegla pune
Gërshërë per krasitje 750mm Springer
Paisje Bujqësore
Gërshërë alumini që zgjaten, me litar Springer
Paisje Bujqësore
Sharrë me bisht druri 300 mm Springer
Paisje Bujqësore
Mbledhëse për pemë Springer
Paisje Bujqësore
Rrjetë për tranguj
Paisje Bujqësore
Lidhëse gome për pemë
Paisje Bujqësore
Penjë për lidhje 2.5
Paisje Bujqësore
Knesë
Vegla pune
Lidhëse gome për pemë
Vegla pune
Supstrat Floris
Vegla pune
Dolomite Penjë për trimer 1.3/15 S-Kocke
Vegla pune
Dolomite Penjë për trimer 1.6/15 S-Kocke
Vegla pune
Dolomite Penjë për trimer 2.0/15 S-Kocke
Vegla pune
Dolomite Penjë për trimer 2.4/15 S-Kocke
Vegla pune
Dolomite Penjë për trimer 3.0/15 S-Kocke
Vegla pune
Dolomite Penjë për trimerr 2.7/15 Spirale
Vegla pune
Dolomite Penjë për trimer 3.0/15 Spirale
Vegla pune
Dolomite Penjë për trimerr 2.7/15 Rreth
Vegla pune
Dolomite Penjë për trimer Rreth
Vegla pune
Gërshërë bari të lëvizshme Dolomite
Vegla pune
Brushë
Vegla pune
Maskë FFP2 pa ventil KN-95A
Vegla pune
Dorëza vjollce për kopsht Monsun 10
Vegla pune
Dorëza te kalterta per kopsht Monsun 7
Vegla pune
Dorëza Neo Touch Monsun 9
Vegla pune
Sopatë e vogël me bisht
Vegla pune
Shati me bisht
Vegla pune
Sopatë Uniteha 2.5 Kg
Vegla pune
Vegla për lule 3/1
Vegla pune
Sodë Kaustike 1/1
Vegla pune
Matës alkooli
Vegla pune
Matës alkooli + thermometer
Vegla pune
Matës alkooli komplet + tregues fermentimi
Vegla pune
Tehë sharre 762mm Dolomite
Vegla pune
Grabujë plastike për gjethe Dolomite
Vegla pune
Dorëza pune Sorting hiri Monsun-Springer
Vegla pune
Dorëza pune Sorting e zeze Monsun
Vegla pune
Dorëza pune Fox Monsun
Vegla pune
Dorëza pune Bexy Monsun
Vegla pune